Back
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ
ಭಾಷೆ
ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ
ಕ್ರಿಯೆ
1 ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನದ ಬಳಕೆಯ ನಿಷೇಧ - ಸುತ್ತೋಲೆ   ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು
2 ನಗದು ಘೋಷಣಾ ವಹಿ   ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS