Back
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Home

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

 

ಪ್ರೋ. ಅಶೋಕ್‌ ಎಂ ರಾಯಚೂರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560012

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-2334 1652 / 2334 8848 / 2334 8849 +91-080-2334 8840
ಇಮೇಲ್: office@kscst.org.in, office.kscst@iisc.ac.in
ಜಾಲತಾಣ: htpps://www.kscst.karnataka.gov.in, http://www.kscst.iisc.ernet.in 

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

  

ಡಾ. ಯು. ಟಿ. ವಿಜಯ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560012

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-2334 1652 / 2334 8848 / 2334 8849 +91-080-2334 8840
ಇಮೇಲ್: office@kscst.org.in, office.kscst@iisc.ac.in
ಜಾಲತಾಣ: htpps://www.kscst.karnataka.gov.in, http://www.kscst.iisc.ernet.in

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS