Back
ವಿಜ್ಞಾನ ರೇಡಿಯೋ ಸರಣಿ

Home

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ  ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಣಜಿ, ಗೋವಾ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2016 ರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ರೇಡಿಯೋ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ರೇಡಿಯೋ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯು 30 ನಿಮಿಷಗಳ 52 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ವರ್ಷ

1.       

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ

2016

2.       

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2017

3.       

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ

2019

4.       

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFZ2a8hMet6Br4EGF6C9LM7Tl2iqW2yx

2021

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS